RSS

Învierea şi credinţa mântuitoare

20 Apr

Continuarea de aici

Învierea

După multă tăcere şi multe lacrimi, s-a întâmplat ceva ce urma să schimbe totul. Dacă, mai devreme, ucenicii şi-au pierdut orice nădejde – acum începea să se nască în ei o credinţă care avea să schimbe viaţa lor şi, prin propovăduirea lor, a miliarde de oameni.

1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.
2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt,
3. au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus.
4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare.
5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea,
7. când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” Capitolul 24, Evanghelia după Lucahristos a inviat

“În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”  Evanghelia după Ioan 20:19

“Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Luca 24: 37-39)

 Le spune “Pace vouă” pentru că ştia prin ce tulburări sufleteşti trecuseră cu toţii, cu necredinţă şi întristare. Şi ce bine a venit îndemnul acesta pentru ei!

Credinţa care mântuieşte

Cuvântul spune că ucenicii s-au bucurat mult s­ă-L vadă pe Mântuitorul. Le-a venit greu să creadă, deşi Îl vedeau faţă în faţă. Mântuitorul le-a spus: “Priviţi la mâinile Mele! Puneţi mâna pe rănile Mele”, ca să vadă rănile şi să creadă. 

Hristos Cel răstignit nu mai era acea persoană demnă de milă, nu se mai vedea durerea pe chipul Lui. Se vedeau urmele piroanelor care fuseseră în mâinile şi picioarele Lui, dar nu mai era durerea! Dacă a înviat a treia zi, a înviat fără dureri şi urme de sânge pe spatele bătut.

Este eroul credinţei noastre! Hristos a înviat!  A venit la ucenici ca un învingător, a biruit moartea! Apoi le-a poruncit:

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Evanghelia după Matei 28: 18-20)

Trei zile de tăcere. Trei zile de ruşine, încuiaţi într-o încăpere – de frică să nu fie prinşi şi ei. Apoi o viaţă neînfricată, o viaţa plină de curaj şi îndrăzneală în vorbire. Au început să devină ca Mântuitorul lor.

Au vestit Evanghelia până la marginile pământului, până au fost martirizaţi! Apoi au continuat ucenicii lor, şi Evanghelia a ajuns şi la noi după 2000 de ani.

Hristos a înviat! – Aceasta este vestea bună!

Şi cel ce crede în învierea lui Hristos are mântuirea sufletului! Doar cel ce crede.

“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire”

(Romani 10: 9-10)

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on April 20, 2014 in Creştinism, Cugetare

 

Tags: , , , , ,

One response to “Învierea şi credinţa mântuitoare

Scrie părerea ta ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: