RSS

Trădarea lui Iuda şi reacţia Mântuitorului

18 Apr

Unul dintre cele mai profunde texte pe care le-am citit în Biblie este în  Evanghelia după Matei, capitolul 26.

“47. Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului.
48. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!”
49. Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Şi L-a sărutat.
50. Isus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins.
51. Şi unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
52. Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.
53. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
54. Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?”
55. În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine.
56. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.”

Ştia deja ce urmează să se întâmple, ştia că va fi vândut de unul dintre ucenicii Săi iar apoi părăsit de toţi ceilalţi.

 Atunci când Iuda s-a apropiat să facă plecăciunea şi sărutarea, Domnul Isus are un răspuns pe care nu l-ar fi aşteptat nimeni. Nu-i spune “trădătorulule!” sau “mincinosule!”. Nu-l judecă şi nu provoacă pe ceilalţi ucenici la ură împotriva lui.

sarutul-lui-iudaÎl numeşte: “prieten”. Cu câteva ore mai devreme îi spălase picioarele acestui trădător, deşi ştia că va fi vândut de el.  În momentele acelea nu a fost nici glumeţ, nici ironic ci a spus un adevăr care şochează.Cel care învăţase pe mulţimile de oameni:  iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri”   era acum Cel care împlinea cele spuse.

În Psalmul 55 este descrisă mai bine durerea trădării simţită de Hristos: “12. Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui. 13. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!”

Cineva spunea că “Dragostea mai înseamnă, printre altele, să dai şansa cuiva să te distrugă, dar să crezi că n-o va face”. Domnul Isus ne arată mai mult decât atât, întrucât ştia că Iuda o va face.  Ne arată dragostea, iertarea, lipsa de resentimente.

Iar faptul că a fost prins şi legat, nu a fost ceva surprinzător pentru El (vs 55). Putea să scape (vs 53), dar a acceptat ruşinea şi dezonoarea pentru a înfăptui planul lui Dumnezeu, “ca să se împlinească cele scrise prin proroci”

Ce era scris prin prooroci?

Era scris, cu ~ 700 de ani înainte, în Isaia, capitolul 53:

“4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.”

Despre răstignire şi liniştea ce a urmat mai apoi – am să scriu şi mâine

 
Leave a comment

Posted by on April 18, 2014 in Creştinism, Cugetare

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Scrie părerea ta ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: