RSS

Monthly Archives: April 2014

Sportul ca motivaţie – downhill

Îi vezi pe băieţi cu viteză şi nu ştii ce se află în mintea lor..

Prima impresie?  Mintea mea încerca să mă convingă că sunt nebuni, doar ca să mă cuminţească. Dar cred că prinde bine să vezi “imposibilul” chttp://surface604.files.wordpress.com/2014/03/downhill-mountain-biking.jpga să te ambiţionezi!

La vale prinzi viteză. Frânarea este periculoasă pe pietre. Locul este abrupt. Chiar pare o nebunie. Dar nebunie este doar pentru cei care nu au mai făcut asta niciodată, pentru cei care ştiu sigur că vor cădea:) La fel cum este o nebunie să faci operaţie unui om, dacă nu eşti doctor.

Apoi m-am gândit că, în mintea lor, oamenii trebuie să fie foarte siguri pe ei. Au credinţă în propria experienţă.  Şi dacă ar fi să cadă, este un risc pe care şi-l asumă!

La final, .. unul dintre ei cade şi râde..:)

Mă întreb dacă nu cumva avem ceva de învăţat din ‘nebunia’ asta a lor. ..

 
Leave a comment

Posted by on April 30, 2014 in Mă inspiră, Sport

 

Tags: , , , , ,

Jon Foreman – “Love Isn’t Made”

So I arrive
At the conclusion
Love isn’t made
Love doesn’t sell or pay
But we buy 
And sell our love away

 
Leave a comment

Posted by on April 26, 2014 in Muzică bună

 

Tags:

Dezordinea din cameră şi din minte.

Dezordinea din cameră

1932335_271378493038965_1306919967_nÎn ultimul timp am fost foarte ocupat.”Foarte” – comparativ cu timpul de dinainte. A început să crească teancul de haine pe fotoliu, pe scaune. Într-un colţ hainele pentru spălat, în alt colţ hainele purtate ieri, şi cele de alaltăieri. Apoi cele pe care le-aş fi putut purta următoarea zi,.. ş.t.a.

În câteva zile m-am obişnuit cu dezordinea şi mi-am văzut de alte preocupări ; de chitară, vizite, grădinărit, cărţi, internet..internet.. Devenisem leneş

Mi-a fost mai uşor să arunc alte haine prin fotoliu, ieri după servici. Deja era grămada mare. “Cerea vârf!”

Nu trebuie să amânăm prea mult lucrurile mărunte – au tendinţa să devină giganţi care ne sufocă mai apoi. În plus, cred că şi caracterul devine dezordonat prin lucrurile mici. Desigur – uneori chiar nu ai timp de curăţenie prea multă, sunt şi alte priorităţi, dar .. chiar mereu?

Dezordinea din minte

Mi-am dat seama de mizeria din cameră, când verificam “peretele” de Facebook. Cineva, din lista de prieteni, postase nişte videoclipuri muzicale indecente şi am trecut peste. Dar apoi m-am gândit că nu e bine! “Dacă mai verific de vreo două ori pagina de Facebook şi văd de mai multe ori postările acelea? “ . De ce să accept? Am dat unfollow.

Conştiinţa mi-a şoptit o vorbă înţeleaptă. Mi-a zis-o pe englezeşte – “Don’t let garbage into your life. In time, you will start to smell like it!. Adică să nu accept mizeria în viaţă pentru că, în timp, voi începe să miros a mizerie.

  • De dragul unor prieteni, ajungem să acceptăm greşelile lor. Greşelile lor pot deveni şi greşeli ale noastre. Şi, ca să revin la Facebook, cred că este un risc prea mare acela de a accepta indecenţa altora, pentru că ne densensibilizează şi riscăm aceiaşi indecenţă peste un timp..
  • De dragul unei conştiinţe curate, vă recomand dezabonarea de la unele site-uri sau pagini de Facebook, care promovează indecenţa. Sau chiar ştergerea unor “prieteni” din listă, dacă au obiceiul să recomande mizerie.  Găsesc că este o capcană să verifici pagina de Facebook şi să vezi toate aiurelile, imagini şi clipuri provocatoare sexual.

Nu  găzdui păcatele mici – le place să-şi invite ‘prietenii’ şi scapi greu de ele. În plus, fac multă mizerie în mintea ta şi se curăţă greu… mirosul! Ştiu că sunt “chiriaşi buni”, pătesc bine – dar mai mult strică!

Nu este comfortabil să ai o minte antrenată, o minte curată, un caracter integru. Necesită ceva efort!

Gândeşte curat! Merită!:)

 
Leave a comment

Posted by on April 25, 2014 in Cugetare, Provocare

 

Tags: , , , ,

Fireflies by Owl City on 5 harps

Ceva ce nu vezi în fiecare zi! Adică … nu asculţi în fiecare zi;)

 

 
Leave a comment

Posted by on April 23, 2014 in Muzică bună

 

Tags: , ,

Don’t Give Up on Your Marriage!

Don’t Give Up on Your Marriage

Pentru unul dintre prietenii mei care are gânduri negre. Don’t do it! Please don’t!

marriage love boxIt is a commitment! Ai promis … Vrei să rămâi fără integritate, fără onoare?

10170900_285860404915105_5984144745848045893_n

 
Leave a comment

Posted by on April 21, 2014 in Love and marriage, Predici

 

Tags:

Învierea şi credinţa mântuitoare

Continuarea de aici

Învierea

După multă tăcere şi multe lacrimi, s-a întâmplat ceva ce urma să schimbe totul. Dacă, mai devreme, ucenicii şi-au pierdut orice nădejde – acum începea să se nască în ei o credinţă care avea să schimbe viaţa lor şi, prin propovăduirea lor, a miliarde de oameni.

1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.
2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt,
3. au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus.
4. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare.
5. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea,
7. când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” Capitolul 24, Evanghelia după Lucahristos a inviat

“În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”  Evanghelia după Ioan 20:19

“Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Luca 24: 37-39)

 Le spune “Pace vouă” pentru că ştia prin ce tulburări sufleteşti trecuseră cu toţii, cu necredinţă şi întristare. Şi ce bine a venit îndemnul acesta pentru ei!

Credinţa care mântuieşte

Cuvântul spune că ucenicii s-au bucurat mult s­ă-L vadă pe Mântuitorul. Le-a venit greu să creadă, deşi Îl vedeau faţă în faţă. Mântuitorul le-a spus: “Priviţi la mâinile Mele! Puneţi mâna pe rănile Mele”, ca să vadă rănile şi să creadă. 

Hristos Cel răstignit nu mai era acea persoană demnă de milă, nu se mai vedea durerea pe chipul Lui. Se vedeau urmele piroanelor care fuseseră în mâinile şi picioarele Lui, dar nu mai era durerea! Dacă a înviat a treia zi, a înviat fără dureri şi urme de sânge pe spatele bătut.

Este eroul credinţei noastre! Hristos a înviat!  A venit la ucenici ca un învingător, a biruit moartea! Apoi le-a poruncit:

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Evanghelia după Matei 28: 18-20)

Trei zile de tăcere. Trei zile de ruşine, încuiaţi într-o încăpere – de frică să nu fie prinşi şi ei. Apoi o viaţă neînfricată, o viaţa plină de curaj şi îndrăzneală în vorbire. Au început să devină ca Mântuitorul lor.

Au vestit Evanghelia până la marginile pământului, până au fost martirizaţi! Apoi au continuat ucenicii lor, şi Evanghelia a ajuns şi la noi după 2000 de ani.

Hristos a înviat! – Aceasta este vestea bună!

Şi cel ce crede în învierea lui Hristos are mântuirea sufletului! Doar cel ce crede.

“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire”

(Romani 10: 9-10)

 
1 Comment

Posted by on April 20, 2014 in Creştinism, Cugetare

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers like this: