RSS

Recomandare muzicală ** Cor si Orchestra BBSO – Glorie Mielului **

04 Dec

Trebuie recomandată la cât mai mulţi piesa asta! Corul şi orchestra BBSO fac o treabă excelentă! Recunosc pe câţiva dintre cântăreţi şi ştiu bine că au studii în materie de muzică. Orchestra este , iarăşi nemaipomenită. Mă simt mândru că avem prin Oradea asemenea concerte, pline de inspiraţie şi profesional pregătite.

Este o piesă deosebită, cumva continuarea celeilalte piese cântată tot de ei: “Ierusalim”, cu versuri inspirate din cartea Apocalipsei. Te provoacă să intri în prezenţa lui Dumnezeu cu reverenţă, cu o anumită teamă, gata să-L lauzi pentru că merită “să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda”

Cei care au mai citit pasajul din Apocalipsa vor înţelege mai bine metaforele folosite şi în cântec. “Cartea, peceţile, potirele, Mielul, Leul, etc”.  Este vorba de Isus Hristos, care este reprezentat ca fiind Mielul lui Dumnezeu ,  dar în acelaşi timp Leul din seminţia lui Iuda.

Mielul – pentru că s-a smerit ca un miel şi a acceptat să moară în locul nostru.orchestra bbso

Leul – pentru că este Regele

Apocalipsa 5

1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.
2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”
3. Şi nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea.
4. Şi am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea.
5. Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.

6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel.

7. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.
8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.
9. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”
11. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
12. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
13. Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!

cor si orchestra

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 4, 2013 in Creştinism, Muzică bună, Mă inspiră

 

Tags: , , , , ,

Scrie părerea ta ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: